plural form of systematic name

listen to the pronunciation of plural form of systematic name
İngilizce - İngilizce
systematic names
plural form of systematic name

  Heceleme

  plu·ral form of sys·tem·a·tic name

  Türkçe nasıl söylenir

  plûrıl fôrm ıv sîstımätîk neym

  Telaffuz

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˌsəstəˈmatək ˈnām/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˌsɪstəˈmætɪk ˈneɪm/

  Günün kelimesi

  retrograde