plural form of staple gun

listen to the pronunciation of plural form of staple gun
İngilizce - İngilizce
staple guns
plural form of staple gun

  Heceleme

  plu·ral form of sta·ple gun

  Türkçe nasıl söylenir

  plûrıl fôrm ıv steypıl gʌn

  Telaffuz

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈstāpəl ˈgən/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈsteɪpəl ˈɡʌn/