plural form of railroad gun

listen to the pronunciation of plural form of railroad gun
İngilizce - İngilizce
railroad guns
plural form of railroad gun

  Heceleme

  plu·ral form of rail·road gun

  Türkçe nasıl söylenir

  plûrıl fôrm ıv reylrōd gʌn

  Telaffuz

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈrālˌrōd ˈgən/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈreɪlˌroʊd ˈɡʌn/

  Günün kelimesi

  teknonym