plural form of open market

listen to the pronunciation of plural form of open market
İngilizce - İngilizce
open markets
Plural of open
opens
plural form of open market

  Heceleme

  plu·ral form of o·pen mar·ket

  Türkçe nasıl söylenir

  plûrıl fôrm ıv ōpın märkıt

  Telaffuz

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈōpən ˈmärkət/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈoʊpən ˈmɑːrkət/

  Günün kelimesi

  ides