plural form of obtuse angle

listen to the pronunciation of plural form of obtuse angle
İngilizce - İngilizce
obtuse angles
plural form of obtuse angle

  Heceleme

  plu·ral form of ob·tuse An·gle

  Türkçe nasıl söylenir

  plûrıl fôrm ıv äbtus änggıl

  Telaffuz

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv äbˈto͞os ˈaɴɢgəl/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ɑːbˈtuːs ˈæŋɡəl/

  Günün kelimesi

  wildcatter