plural form of null hypothesis

listen to the pronunciation of plural form of null hypothesis
İngilizce - İngilizce
null hypotheses
plural form of null hypothesis

  Heceleme

  plu·ral form of null hy·poth·e·sis

  Türkçe nasıl söylenir

  plûrıl fôrm ıv nʌl haypäthısıs

  Telaffuz

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈnəl hīˈpäᴛʜəsəs/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈnʌl haɪˈpɑːθəsəs/

  Günün kelimesi

  traduce