plural form of middle body

listen to the pronunciation of plural form of middle body
İngilizce - İngilizce
middle bodies
plural of middle
middles
plural form of middle body

  Heceleme

  plu·ral form of mid·dle bo·dy

  Türkçe nasıl söylenir

  plûrıl fôrm ıv mîdıl bädi

  Telaffuz

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈmədəl ˈbädē/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈmɪdəl ˈbɑːdiː/

  Günün kelimesi

  guillotine