plural form of heat transfer

listen to the pronunciation of plural form of heat transfer
İngilizce - İngilizce
heat transfers
plural form of heat transfer

  Heceleme

  plu·ral form of heat trans·fer

  Türkçe nasıl söylenir

  plûrıl fôrm ıv hit tränsfır

  Telaffuz

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈhēt transˈfər/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈhiːt trænsˈfɜr/

  Günün kelimesi

  exsibilation