plural form of harlequin duck

listen to the pronunciation of plural form of harlequin duck
İngilizce - İngilizce
harlequin ducks
plural of harlequin
harlequins
plural form of harlequin duck

  Heceleme

  plu·ral form of har·le·quin duck

  Türkçe nasıl söylenir

  plûrıl fôrm ıv härlıkwın dʌk

  Telaffuz

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈhärləkwən ˈdək/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈhɑːrləkwən ˈdʌk/