plural form of gatling gun

listen to the pronunciation of plural form of gatling gun
İngilizce - İngilizce
Gatling guns
plural form of gatling gun

  Heceleme

  plu·ral form of gatling gun

  Türkçe nasıl söylenir

  plûrıl fôrm ıv gätlîng gʌn

  Telaffuz

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈgatləɴɢ ˈgən/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈɡætlɪŋ ˈɡʌn/

  Günün kelimesi

  termagant