pleasantly humourous, jocular

listen to the pronunciation of pleasantly humourous, jocular
İngilizce - Türkçe

pleasantly humourous, jocular teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

facetious
patavatsız
facetious
uygunsuz şakalar yapan
facetious
sulu
facetious
face value itibari kıymet
facetious
latife ederek
facetious
komikliği üzerinde
facetious
{s} esprili
facetious
facetiously şakalaşarak
facetious
{s} yerli yersiz espri yapan
facetious
{s} alaycı

Sen alaycı davranıyorsun. - You're being facetious.

Ben alaycı davranıyordum. - I was being facetious.

facetious
{s} şakacı
facetious
latifeci
facetious
tuhaf
İngilizce - İngilizce
facetious
pleasantly humourous, jocular