player acts out a phrase for others to guess

listen to the pronunciation of player acts out a phrase for others to guess
İngilizce - Türkçe

player acts out a phrase for others to guess teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

charades
pandomimle bir kimsenin diğerlerine bir kelime ve ismi anlatmaya çalıştığı salon oyunu
charades
sessiz sinema oyun

Tom sessiz sinema oyunu oynamada iyi değil. - Tom isn't good at playing charades.

charades
sessiz sinema oyunu

Tom sessiz sinema oyunu oynamada iyi değil. - Tom isn't good at playing charades.

charades
Maskaralık
charades
Sessiz sinema oyunu, pandomimle bir kimsenin diğerlerine bir kelime ve ismi anlatmaya çalıştığı oyun
İngilizce - İngilizce
charades
player acts out a phrase for others to guess

  Heceleme

  play·er acts out a phrase for others to guess

  Türkçe nasıl söylenir

  pleyır äks aut ı freyz fôr ʌdhırz tı ges

  Telaffuz

  /ˈplāər ˈaks ˈout ə ˈfrāz ˈfôr ˈəᴛʜərz tə ˈges/ /ˈpleɪɜr ˈæks ˈaʊt ə ˈfreɪz ˈfɔːr ˈʌðɜrz tə ˈɡɛs/

  Günün kelimesi

  prude