plasantness of situation, pleasure

listen to the pronunciation of plasantness of situation, pleasure
İngilizce - Türkçe

plasantness of situation, pleasure teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

amenity
hayatın hoş ve konforlu yönleri
amenity
konfor
amenity
rahatlık
amenity
hoş yerler
amenity
hayatı kolaylaştıran şey
amenity
rahatlık sağlayan şey
amenity
tesis
amenity
{i} hoşluk
amenity
{i} tatlılık
amenity
{i} hayatı kolaylaştıran şey, rahatlık: This hotel has all sorts of amenities. Bu otelde her tür konfor var. the amenities görgü kuralları
amenity
{i} hoş tavırlar
İngilizce - İngilizce
{n} amenity
plasantness of situation, pleasure