pharmaceutical abbreviation, intramuscular

listen to the pronunciation of pharmaceutical abbreviation, intramuscular
İngilizce - Türkçe

pharmaceutical abbreviation, intramuscular teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

im
(Tıp) im
im
(Tıp) Olumsuzluk (eksiklik, yetersizlik, bozukluk, olmayış v.s.) anlamına önek
İngilizce - İngilizce
im
pharmaceutical abbreviation, intramuscular