pervasive development disorder

listen to the pronunciation of pervasive development disorder
İngilizce - Türkçe
(Pisikoloji, Ruhbilim) yaygın gelişim bozukluğu
pervasive development disorder

  Heceleme

  per·va·sive de·ve·lop·ment dis·or·der

  Türkçe nasıl söylenir

  pırveysîv dîvelıpmınt dîsôrdır

  Telaffuz

  /pərˈvāsəv dəˈveləpmənt dəsˈôrdər/ /pɜrˈveɪsɪv dɪˈvɛləpmənt dɪsˈɔːrdɜr/