personality characterized by a strong need to repeat certain acts or rituals

listen to the pronunciation of personality characterized by a strong need to repeat certain acts or rituals
İngilizce - Türkçe

personality characterized by a strong need to repeat certain acts or rituals teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

obsessive-compulsive personality
obsesif-kompulsif kişilik
İngilizce - İngilizce
obsessive-compulsive personality
personality characterized by a strong need to repeat certain acts or rituals

  Heceleme

  per·son·al·i·ty char·ac·ter·ized by a strong need to re·peat cer·tain acts or rituals

  Türkçe nasıl söylenir

  pırsınälîti kerıktırayzd bay ı strông nid tı ripit sırtın äks ır rîçuılz

  Telaffuz

  /ˌpərsəˈnalətē ˈkerəktərˌīzd ˈbī ə ˈstrôɴɢ ˈnēd tə rēˈpēt ˈsərtən ˈaks ər ˈrəʧo͞oəlz/ /ˌpɜrsəˈnælɪtiː ˈkɛrəktɜrˌaɪzd ˈbaɪ ə ˈstrɔːŋ ˈniːd tə riːˈpiːt ˈsɜrtən ˈæks ɜr ˈrɪʧuːəlz/

  Günün kelimesi

  feuilleton