person or thing which ignites; device used to set fire to a flammable object

listen to the pronunciation of person or thing which ignites; device used to set fire to a flammable object
İngilizce - Türkçe

person or thing which ignites; device used to set fire to a flammable object teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

igniter
(Havacılık) ateşleme bujisi
igniter
(Askeri) yemleme barutu
igniter
tutuşturucu
igniter
(Askeri) fünye
igniter
ateşleyici
igniter
(Askeri) TUTUŞTURMA TERTİBATI: Yangın bankalarında bomba gövdesinin parçalanması sırasında, bomba içinde bulunan yanıcı maddeyi tutuşturmak için kullanılan ve beyaz fosforu içeren tertibat
igniter
(isim) ateşeleme mekanizması
igniter
{i} ateşeleme mekanizması
igniter
ATE$LEYiCi
İngilizce - İngilizce
{i} igniter
person or thing which ignites; device used to set fire to a flammable object