permit which allows a store or restaurant to sell alcoholic beverages

listen to the pronunciation of permit which allows a store or restaurant to sell alcoholic beverages
İngilizce - Türkçe

permit which allows a store or restaurant to sell alcoholic beverages teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

license to sell alcoholic beverages
alkollü içecek satma lisansı
İngilizce - İngilizce
license to sell alcoholic beverages
permit which allows a store or restaurant to sell alcoholic beverages

  Heceleme

  per·mit which allows a store or res·tau·rant to sell al·co·hol·ic beverages

  Türkçe nasıl söylenir

  pırmît hwîç ılauz ı stôr ır restıränt tı sel älkıhälîk bevrîcîz

  Telaffuz

  /pərˈmət ˈhwəʧ əˈlouz ə ˈstôr ər ˈrestərˌänt tə ˈsel ˌalkəˈhälək ˈbevrəʤəz/ /pɜrˈmɪt ˈhwɪʧ əˈlaʊz ə ˈstɔːr ɜr ˈrɛstɜrˌɑːnt tə ˈsɛl ˌælkəˈhɑːlɪk ˈbɛvrɪʤɪz/

  Günün kelimesi

  gynarchy