permanent appropriation

listen to the pronunciation of permanent appropriation
İngilizce - Türkçe
(Askeri) SÜREKLİ TAHSİSAT: ABD'de bir defa tahsis edildikten sonra Kongreden tekrar karar alınmasına lüzum kalmadan, iptal edilinceye kadar, her devre kendiliğinden yenilenen tahsisat. Bak. "appropriation"
permanent appropriation

  Heceleme

  per·ma·nent ap·pro·pri·a·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  pırmınınt ıprōprieyşın

  Telaffuz

  /ˈpərmənənt əˌprōprēˈāsʜən/ /ˈpɜrmənənt əˌproʊpriːˈeɪʃən/

  Günün kelimesi

  matronym