perform or act in an excessive way to attract attention or amuse people

listen to the pronunciation of perform or act in an excessive way to attract attention or amuse people
İngilizce - Türkçe

perform or act in an excessive way to attract attention or amuse people teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ham up
(deyim) Abartarak ifade etmek, mübalağa yaparak konuşmak

Here's a picture of Philip hamming it up for grandma when he was only three.

ham up
Oynadığı rolü abartmak
İngilizce - İngilizce
(deyim) ham up

He HAMMED the part UP to get the audience to laugh.

perform or act in an excessive way to attract attention or amuse people

  Heceleme

  per·form or act in an ex·ces·sive way to at·tract at·ten·tion or a·muse peo·ple

  Türkçe nasıl söylenir

  pırfôrm ır äkt în ın îksesîv wey tı ıträkt ıtenşın ır ımyuz pipıl

  Telaffuz

  /pərˈfôrm ər ˈakt ən ən əkˈsesəv ˈwā tə əˈtrakt əˈtensʜən ər əˈmyo͞oz ˈpēpəl/ /pɜrˈfɔːrm ɜr ˈækt ɪn ən ɪkˈsɛsɪv ˈweɪ tə əˈtrækt əˈtɛnʃən ɜr əˈmjuːz ˈpiːpəl/

  Günün kelimesi

  gestalt