pazı

listen to the pronunciation of pazı
Türkçe - İngilizce
biceps

He has bulging biceps. - Onun şişkin pazısı var.

His biceps are very big. - Onun pazıları çok büyük.

(Botanik, Bitkibilim) Chard, Swiss Chard, Silverbeet, Perpetual Spinach, Mangold
biceps, muscle
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: ıspanakgiller,isferrahiye) [syn.: pazı, yabani ıspanak, yaban pancarı] chard
a lump of dough (from which one loaf of bread can be made)
arm
(sebze) chard
(Tıp) biceps brachialis
(Botanik, Bitkibilim) leaf beet
muscle
(Botanik, Bitkibilim) swiss chard

Swiss chard is rich in vitamins, minerals, protein, and dietary fibre. - Pazı, vitaminler, mineraller, protein ve diyet lifi açısından zengindir.

chard

Swiss chard is rich in vitamins, minerals, protein, and dietary fibre. - Pazı, vitaminler, mineraller, protein ve diyet lifi açısından zengindir.

pazı kemiği
humerus
pazı kemiği
humerus kol kemiği
kara pazı
orache
Türkçe - Türkçe
(Botanik, Bitkibilim) Pazı (Beta vulgaris var. cicla), İspanakgillerden, yaprakları büyük olan bir sebze bitkisidir. ıspanak benzeridir. Sindirimi kolay ve bol vitaminli olduğundan besleyicidir.Yıkaması ile saçların dökülmesi azalmakta,yani saçları besleyici özellikler de göstermektedir
Ispanakgillerden yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, yaban pancarı, yabani ıspanak (Beta vulgaris varcicla)
Hamur parçası
Bir ekmeklik hamur topağı, beze
ıspanakgillerden, yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, yaban pancarı, yabani ıspanak
Kolun omuz ile dirsek arasındaki bölümünde bulunan, şişkince kas kitlesi
Kolun omuz ile dirsek arasındaki bölümünde bulunan, şişkince kas kitlesi: "Pazılarına pek güvendiği için bu kürek oynatılmayan havada adayı dolaşmaya kalkar."- S. F. Abasıyanık
Yabani ıspanak
Bir ekmeklik hamur topağı
yaban pancarı
pazı kemiği
bakınız: kol kemiği
pazı