past tense of outdo

listen to the pronunciation of past tense of outdo
İngilizce - Türkçe

past tense of outdo teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

outdid
üstün gel
past tense of
ve gergin geçmiş
outdid
geç
İngilizce - İngilizce
outdid
past tense of outdo

  Heceleme

  past tense of out·do

  Türkçe nasıl söylenir

  päst tens ıv autdu

  Telaffuz

  /ˈpast ˈtens əv ˌoutˈdo͞o/ /ˈpæst ˈtɛns əv ˌaʊtˈduː/