passive defense

listen to the pronunciation of passive defense
İngilizce - Türkçe
pasif korunma
passive defence
pasif savunma
passive air defense
(Askeri) pasif hava savunması
passive ballistic missile defense
(Askeri) PASİF BALİSTİK FÜZE SAVUNMASI: Balistik füzelerle yapılan düşman taarruz tesirlerini asgari hadde indirmek için, aktif savunma dışında alınmış bütün tedbirler. Bu tedbirler; örtme, gizleme, kamuflaj, dağılma ve koruyucu inşaatı içine alır. Bak. "air defense"
passive defence
(Askeri) PASİF SAVUNMA: İnsiyatifi ele geçirmek gibi bir düşünce gütmeden, düşman taarruzlarının sebep olabileceği hasar ihtimalini azaltmak ve hasar tesirini asgari düzeye indirmek üzere alınan tedbirler
passive satellite defense
(Askeri) PASİF UYDU SAVUNMASI: Arz yörüngesindeki düşman araçlarının, kendilerine verilmiş görevleri yerine getirme imkan ve kabiliyetlerini asgari hadde indirmek üzere aktif savunma dışında alınmış bütün savunma tedbirleri. Bu savunma, örtü, gizleme, kamuflaj, dağılma, koruyucu inşaat, planlanmış hareket ve sahte tesisleri içine alır. Ayrıca bakınız: "active satellite defense" ve "satellite defense"
passive defense