passive-aggressive behavior

listen to the pronunciation of passive-aggressive behavior
İngilizce - Türkçe

passive-aggressive behavior teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

passive-aggressive behavior
(Pisikoloji, Ruhbilim) edilgen-saldırgan davranış
passive-aggressive behavior