part on a horseshoe that prevents slipping

listen to the pronunciation of part on a horseshoe that prevents slipping
İngilizce - Türkçe
İngilizce - İngilizce
{i} calker
{i} calk
{i} calkin
part on a horseshoe that prevents slipping

  Heceleme

  part on a horse·shoe that prevents slipping

  Türkçe nasıl söylenir

  pärt ôn ı hôrsşu dhıt privents slîpîng

  Telaffuz

  /ˈpärt ˈôn ə ˈhôrsˌsʜo͞o ᴛʜət prēˈvents ˈsləpəɴɢ/ /ˈpɑːrt ˈɔːn ə ˈhɔːrsˌʃuː ðət priːˈvɛnts ˈslɪpɪŋ/

  Günün kelimesi

  lavaliere