parents with more than one kid

listen to the pronunciation of parents with more than one kid
İngilizce - Türkçe
çok çocuklu aile
parents with more than one kid

  Türkçe nasıl söylenir

  perınts wîdh môr dhın hwʌn kîd

  Telaffuz

  /ˈperənts wəᴛʜ ˈmôr ᴛʜən ˈhwən ˈkəd/ /ˈpɛrənts wɪð ˈmɔːr ðən ˈhwʌn ˈkɪd/

  Günün kelimesi

  acquiesce