paralysis of one side of the body, including one arm and one leg

listen to the pronunciation of paralysis of one side of the body, including one arm and one leg
İngilizce - Türkçe

paralysis of one side of the body, including one arm and one leg teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hemiplegia
kısmı felç
hemiplegia
yarı felç
hemiplegia
yarım inme
hemiplegia
{i} yarım felç
hemiplegia
(Tıp) Yarım felç, hemipleji
hemiplegia
vücudun yalnız bir tarafına gelen fel
hemiplegia
(Diş Hekimliği) vücudun bir yarısının felci
hemiplegia
{i} kısmi felç
İngilizce - İngilizce
hemiplegia
paralysis of one side of the body, including one arm and one leg