overwrite it?

listen to the pronunciation of overwrite it?
İngilizce - Türkçe
(Bilgisayar) üzerine yazılsın mı?
overwrite it?