overseas environmental baseline guidance document

listen to the pronunciation of overseas environmental baseline guidance document
İngilizce - Türkçe
(Askeri) Deniz Aşırı Çevre Klavuz Dayanak Belgesi
overseas environmental baseline guidance document

  Heceleme

  o·ver·seas en·vi·ron·men·tal base·line guid·ance do·cu·ment

  Türkçe nasıl söylenir

  ōvırsiz învayrınmentıl beyslayn gaydıns däkyument

  Telaffuz

  /ˈōvərˈsēz ənˌvīrənˈmentəl ˈbāsˌlīn ˈgīdəns ˈdäkyo͞oment/ /ˈoʊvɜrˈsiːz ɪnˌvaɪrənˈmɛntəl ˈbeɪsˌlaɪn ˈɡaɪdəns ˈdɑːkjuːmɛnt/

  Günün kelimesi

  materfamilias