oturum açma

listen to the pronunciation of oturum açma
Türkçe - İngilizce
(Bilgisayar) logon
login

What's your login name? - Oturum açma adın nedir?

oturum açma adı
(Bilgisayar) logon name
oturum açma adı
(Bilgisayar) login name
oturum açma alanı
(Bilgisayar) log on to
oturum açma başarısız
(Bilgisayar) login failed
oturum açma düzeyi
(Bilgisayar) log level
oturum açma etki alanı
(Bilgisayar) logon domain
oturum açma kimliği
(Bilgisayar) login id
oturum açma yeri
(Bilgisayar) log on to
oturum açma ayarları
(Bilgisayar) logon settings
oturum açma bit eşlemi
(Bilgisayar) logon bitmap
oturum açma biçimi
(Bilgisayar) log on as
oturum açma ekranı
(Bilgisayar) logon banner
oturum açma gerektirir
(Bilgisayar) requires logon
oturum açma güvenliği
(Bilgisayar) logon security
oturum açma hatası
(Bilgisayar) login failure
oturum açma iletisi
(Bilgisayar) logon message
oturum açma isteği
(Bilgisayar) logon request
oturum açma işlemi
logon process
oturum açma saatleri
(Bilgisayar) logon hours
oturum açma sayfası
(Bilgisayar) logon banner
oturum açma sunucusu
(Bilgisayar) logon server
oturum açma süresi
(Bilgisayar) logon time
oturum açma sırasında
(Bilgisayar) at logon time
oturum açma tarihi
(Bilgisayar) logon date
oturum açma yardımı
(Bilgisayar) logon help
oturum açma yordamı
(Bilgisayar) logon procedure
oturum açma yöntemi
(Bilgisayar) logon procedure
oturum açma zamanı
(Bilgisayar) login time
oturum açma şifresi
logon password
oturum açma/sn
(Bilgisayar) logon/sec
oturum açmak
(Bilgisayar) log on
Oturum Açmak
log in
oturum
(Bilgisayar) logon
oturum
(Bilgisayar) sign-on
oturum
(Bilgisayar) log on
oturum
(Bilgisayar) sign-in
oturum
(Bilgisayar) logon to
oturum
(Bilgisayar) login to
oturum
(Bilgisayar) sign in
oturum
(Bilgisayar) login
oturum
(Bilgisayar) log on to
oturum açmak
(Bilgisayar) log-in
oturum açmak
(Bilgisayar) login
oturum açmak
(Bilgisayar) sign-on
oturum açmak
sign on
oturum açmak
(Bilgisayar) logon
oturum
log in

I log into Tatoeba weekly. - Ben Tatoeba'da haftalık olarak oturum açarım.

I log in to Tatoeba once a week. - Ben haftada bir kez Tatoeba'da oturum açarım.

oturum
log#in
ikincil oturum açma
(Bilgisayar) secondary logon
oturum açmak
log in , login , log on , logon
sonraki oturum açma
(Bilgisayar) next logon
windows oturum açma
(Bilgisayar) windows logon
oturum açma