otostop

listen to the pronunciation of otostop
Türkçe - İngilizce
hitchhiking

Is hitchhiking prohibited in Australia? - Avustralya'da otostop yasak mı?

Sami was hitchhiking across the country. - Sami otostopla ülke çapında dolaşıyordu.

hitchhike

Tom and Mary picked up a hitchhiker. - Tom ve Mary bir otostopçu aldı.

Tom said he was planning to hitchhike to Boston. - Tom Boston'a otostop yapmayı planladığını söyledi.

hitch

Is hitchhiking prohibited in Australia? - Avustralya'da otostop yasak mı?

The students hitchiked. - Öğrenciler otostop çekiyordu

hitch-hiking
the hitch hike
otostop yapmak
thumb a lift
otostop yapmak
(Turizm) hitch-hiking
otostop çekmek
thumb
otostop yapmak
to hitchhike, to hitch, to thumb a lift
otostop yapmak
hitchhike

These days it is not a good idea to hitchhike. It can be dangerous. - Bu günler otostop yapmak iyi bir fikir değil. Tehlikeli olabilir.

otostop yapmak
to hitchhike
otostop çekmek
thumb a lift
otostop çekmek
thumb a ride
otostop çekmek
thumb a car
otostop çekmek
hitchhike
otostop çek
hitchhike

Why don't people ever hitchhike anymore? - Neden insanlar artık hiç otostop çekmiyor?

sırt çantası ile otostop yapmak
backpack it
Türkçe - Türkçe
Bir yayanın yoldan geçen bir otomobili durdurarak binmesi ve gideceği yere para vermeden gitmesi
otostop yapmak
Otostop yoluyla yolculuk yapmak
otostop