orthodoxy in thoughts and belief

listen to the pronunciation of orthodoxy in thoughts and belief
İngilizce - Türkçe

orthodoxy in thoughts and belief teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

conformism
uymacılık
conformity
riayet
conformity
uymacılık
conformism
konformizm
conformism
uyumcılık
conformity
(Pisikoloji, Ruhbilim) uydumculuk
conformity
uyum
conformism
konforizm
conformity
uygunluk, benzeyiş
conformism
{i} törelere uyma
conformism
{i} geleneklere uyma
conformity
{i} kilise üyesi olma
conformity
uyum/uymacılık
conformity
(isim) uygunluk, uyum, benzerlik, uyma; kilise kurallarına uyma, kilise üyesi olma
conformity
{i} uyma
conformity
e uyarak
İngilizce - İngilizce
conformism
conformity
orthodoxy in thoughts and belief

  Heceleme

  or·tho·do·xy in thoughts and be·lief

  Türkçe nasıl söylenir

  ôrthıdäksi în thôts ınd bîlif

  Telaffuz

  /ˈôrᴛʜəˌdäksē ən ˈᴛʜôts ənd bəˈlēf/ /ˈɔːrθəˌdɑːksiː ɪn ˈθɔːts ənd bɪˈliːf/