ortalığı karıştırma

listen to the pronunciation of ortalığı karıştırma
Türkçe - İngilizce
(Konuşma Dili) breach of the peace
(Konuşma Dili) disturbance of the peace
ortalığı karıştırmak
stir up trouble
ortalığı karıştırmak
agitate
ortalığı karıştırmak
make trouble

I think Tom has come to make trouble. - Sanırım Tom ortalığı karıştırmak için geldi.

ortalığı karıştırmak
to stir up trouble
ortalığı karıştırmak
kick up
ortalığı karıştırma