orsa

listen to the pronunciation of orsa
Türkçe - İngilizce
(a ship's) being turned into the wind
{D} (a ship's) being turned into the wind. ~ alabanda (Denizcilik) Hard alee!/Down with the helm! ~ etmek (Denizcilik) to luff up, go nearer the wind. ~ gitmek (Denizcilik) to hug the wind, sail close to the wind. ~ poca/boca
naut
weather side
{D} (Denizcilik) tacking and veering, luffing and falling off
{D} (doing something) after meeting with various difficulties
windward side
the weather side (of a ship)
(Askeri) wind side
Orsa alabanda!
Down with the helm!
orsa alabanda
naut . Hard alee!/Down with the helm!
orsa alabanda etmek
(gemi) bring about
orsa etmek
luff
orsa etmek
naut . to luff up, go nearer the wind
orsa giden
close hauled
orsa gitmek
naut . to hug the wind, sail close to the wind
orsa palangası
luff tackle
orsa poca/boca
1. (Denizcilik) tacking and veering, luffing and falling off. 2. (doing something) after meeting with various difficulties
daha fazla orsa seyri yapmak
outpoint
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Geminin sol tarafı, iskele
(Osmanlı Dönemi) Yelkenleri mümkün olduğu kadar rüzgârın estiği cihete yaklaştırarak seyretmek hâli
Yelkenleri rüzgârın estiği yöne çevirmekte kullanılan, her iki taraftan yelkenin ortasına bağlanan ip
Geminin rüzgar alan yönü
Geminin rüzgâr alan yanı, rüzgâr üstü, boca veya rüzgâr altı karşıtı
Geminin, rüzgârın geldiği yöne döndürülmesi
Yelkenleri elden geldiği kadar rüzgarın estiği tarafa yaklaştırarak seyretmek
Rüzgarüstü
Denizcilikte yelkenin 45 derecelik açı yaptığı rüzgara karşı gidilen seyir biçimi
rüzgar üstü
orsa alabanda
Gemiyi birdenbire rüzgârın üstüne çevirme
orsa boca
Bata çıka, iyi kötü
orsa boca
Geminin bazen rüzgâr yönüne yaklaşarak, bazen ondan uzaklaşarak yol alması
orsa poca
bakınız: orsa boca
orsa