organizma

listen to the pronunciation of organizma
Türkçe - İngilizce
organism

Bacteria are microscopic organisms. - Bakteriler mikroskobik organizmalardır.

That is a unicellular organism. - Bu tek hücreli bir organizmadır.

organization
the system
organismal
(Tıp) system

Systemic diseases are those that affect the entire organism. - Sistemik hastalıklar tüm organizmayı etkilerler.

mikro organizma
micro-organisms
sibernetik organizma
cyborgs
Genetiği Değiştirilmiş Organizma
A genetically modified organism (GMO) is an organism whose genetic material has been altered using the genetic engineering techniques generally known as recombinant DNA technology
koli biçimli organizma
(Biyoloji) coliform organism
uyarıcı-organizma-tepki
(Pisikoloji, Ruhbilim) stimulus-organism-response
Türkçe - Türkçe
organizma