operating weight

listen to the pronunciation of operating weight
İngilizce - Türkçe
(Askeri) uçuş ağırlığı
(Askeri) UÇUŞ AĞIRLIĞI: Uçuş için teçhiz edilmiş bir uçağın ağırlığı, terim icabında, özel bir tarife ihtiyaç gösterir; fakat, genellikle, yakıt, mürettebat, mürettebat teçhizatı ile acil veya olağanüstü durum teçhizatını içine alır
operating weight