operating level of supply

listen to the pronunciation of operating level of supply
İngilizce - Türkçe
(Askeri) işletme ikmal seviyesi
(Askeri) İŞLETME İKMAL SEVİYESİ, İŞLETME STOK SEVİYESİ (ORD.): Yapılan istekler veya ardarda sevkıyatın varışı arasındaki devrede faaliyetin devam ettirilmesi için gerekli malzeme miktarları. Bu miktarlar, tespit edilmiş bulunan bütünleme ikmal devresi (aylık, on beş günlük vesaire) üzerinden hesap edilmelidir. Ayrıca bakınız: "level of supply"
(Askeri) işletme stok seviyesi
operating level of supply