operating base

listen to the pronunciation of operating base
İngilizce - Türkçe
(Askeri) Harekat merkezi
operating base; order of battle
(Askeri) harekat üssü; muharebe düzeni
alternate escort operating base
(Askeri) YEDEK REFAKAT İKMAL ÜSSÜ: Refakat Birliklerini kısa süreler için desteklemek bakımından gerekli tesis ve faaliyet merkezleri temin eden bir üs
base operating support; battlefield operating system
(Askeri) üs harekat desteği; muharebe sahası işletim sistemi
collocated operating base
(Askeri) sancak verilmiş harekat üssü
date of birth; dispersal operating base
(Askeri) doğum tarihi; dağılma harekat üssü
deployment operating base
(Askeri) İntikal, stratejik tertiplenme, harekat üssü
deployment operating base
(Askeri) intikal harekat üssü
deployment operating base
(Askeri) İNTİKAL HAREKAT ÜSSÜ: Gerginlik zamanı veya savaş zamanında bir birliğin veya birliğin bir kısmının harekat için intikal edeceği asgari elzem harekat ve destek tesisleri olan, barış zamanı üssünden başka bir üs. Bak. "base", "emergency fleet operating base"
emergency fleet operating base
(Askeri) DONANMA ACİL HAREKAT ÜSSÜ, YARDIMCI HAREKAT ÜSSÜ: Bir bölgede sınırlı bir süre için harekatta bulunan donanma birliklerinin lojistik desteğini sağlayan üs. Bak. "base"
forward operating base
(Askeri) İLERİ HAREKAT ÜSSÜ
forward operating base; forward operations base
(Askeri) ileri çalışma üssü; ileri harekatlar üssü
main operating base
(Askeri) Ana faaliyet üssü
operating bases
(Elektrik, Elektronik) işletme yerleri
İngilizce - İngilizce

operating base teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

Forward Operating Base
FOB, temporary airfield that supports tactical operations but does not have full support systems (military)
operating base