operatör

listen to the pronunciation of operatör
Türkçe - İngilizce
operator

Before the ship sank, the radio operator broadcast one final message - SOS! - Gemi batmadan önce radyo operatörü son bir mesaj yayınladı -SOS!

Tom became good friends with the elevator operator in their hotel. - Tom oteldeki asansör operatörü ile iyi arkadaş oldu.

operating surgeon
operative
surgeon " cerrah; operator" işletmen
attendant
surgeon
operator (of a machine)
driver
cerrah, operatör
(Askeri) surgeon
devrik operatör
adjoint operator
yalancı operatör
pseudo-operator
Türkçe - Türkçe
Ameliyat yapan, uzmanlığı ameliyat yapmak olan hekim, cerrah
Bilgisayarı çalıştırıp gerekli uygulamayı yapan kimse, işletmen
Basılacak metinleri dizgi makinesinde dizen kimse: "Mürettiphanede operatörler İhsan Babanın etrafını çevirmişler."- A. İlhan
Basılacak metinleri dizgi makinesinde dizen kimse
Bazı teknik aletleri işletenlere verilen ad
işletmen
Bazı teknik aletleri işleten kimse
cerrah
operatris
İngilizce - Türkçe

operatör teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

differential operatör
(Matematik) diferensiyel operatör
operatör