onursuzluk

listen to the pronunciation of onursuzluk
Türkçe - İngilizce
dishonor
dishonour [Brit.]
lack of self-respect
dishonour

You wanted to avoid war at the price of dishonour. - Onursuzluk pahasına savaştan kaçınmak istedin.

improbity
onursuzluk etmek
dishonor
onursuzluk etmek
dishonour [Brit.]
Türkçe - Türkçe
Onursuz olma durumu, şerefsizlik
haysiyetsizlik
onursuzluk