one who violates, one who ravishes

listen to the pronunciation of one who violates, one who ravishes
İngilizce - Türkçe

one who violates, one who ravishes teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

violator
{i} tecâvüzcü
violator
ihlal eden

ABD anlaşmayı ihlal edenlere karşı bir silah ambargosu çağrısında bulunuyor. - The U.S. is calling for an arms embargo against violators of the treaty.

İhlal edenler etiketlenecek. - Violators will be ticketed.

violator
ihlalci
violator
{i} bozan kimse
violator
{i} sözünü tutmayan
violator
{i} ihlâl eden kimse
İngilizce - İngilizce
{n} violator
one who violates, one who ravishes