one who refuses to believe

listen to the pronunciation of one who refuses to believe
İngilizce - Türkçe

one who refuses to believe teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

disbeliever
inanmayan kimse
disbeliever
inançsız

Ben inançsız değilim. - I'm not a disbeliever.

disbeliever
{i} inançsız kimse
disbeliever
{i} ateist
disbeliever
inanmayan
disbeliever
{i} imansız kimse
İngilizce - İngilizce
disbeliever
one who refuses to believe

  Heceleme

  one who refuses to be·lieve

  Türkçe nasıl söylenir

  hwʌn hu rıfyuzız tı bîliv

  Telaffuz

  /ˈhwən ˈho͞o rəˈfyo͞ozəz tə bəˈlēv/ /ˈhwʌn ˈhuː rəˈfjuːzəz tə bɪˈliːv/

  Günün kelimesi

  prudential