one who provides psychological therapy for mental disorders

listen to the pronunciation of one who provides psychological therapy for mental disorders
İngilizce - Türkçe

one who provides psychological therapy for mental disorders teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

psychotherapist
ruhsağaltımcı
psychotherapist
psikoterapist
psychotherapist
(Tıp) Psikoterapi'de uzmanlaşmış kişi, psikoterapi uzmanı
İngilizce - İngilizce
{i} psychotherapist
one who provides psychological therapy for mental disorders

  Heceleme

  one who provides psy·cho·lo·gi·cal the·ra·py for men·tal disorders

  Türkçe nasıl söylenir

  hwʌn hu prıvaydz saykıläcîkıl therıpi fôr mentıl dîsôrdırz

  Telaffuz

  /ˈhwən ˈho͞o prəˈvīdz ˌsīkəˈläʤəkəl ˈᴛʜerəpē ˈfôr ˈmentəl dəsˈôrdərz/ /ˈhwʌn ˈhuː prəˈvaɪdz ˌsaɪkəˈlɑːʤɪkəl ˈθɛrəpiː ˈfɔːr ˈmɛntəl dɪsˈɔːrdɜrz/

  Günün kelimesi

  assoil