one who prevents or hinders

listen to the pronunciation of one who prevents or hinders
İngilizce - Türkçe

one who prevents or hinders teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

preventer
önleyici
İngilizce - İngilizce
{n} preventer
one who prevents or hinders

  Türkçe nasıl söylenir

  hwʌn hu privents ır hîndırz

  Telaffuz

  /ˈhwən ˈho͞o prēˈvents ər ˈhəndərz/ /ˈhwʌn ˈhuː priːˈvɛnts ɜr ˈhɪndɜrz/

  Günün kelimesi

  ornithology