one who practices magic or sorcery

listen to the pronunciation of one who practices magic or sorcery
İngilizce - Türkçe

one who practices magic or sorcery teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

sorcerer
{i} büyücü
magician
{i} sihirbaz

Sihirbaz, kuşu görünür ve görünmez yaptı. - The magician made birds appear and disappear.

Babası sihirbaz olan bir arkadaşım var. - I have a friend whose father is a magician.

magician
büyücü

Gerçekten bu adamın bir büyücü olduğuna inanıyor musun? - Do you really believe that this guy is a magician?

Büyücü kızı ince havada yüzdürdü. - The magician made the girl float in thin air.

necromancer
sihirbaz
necromancer
olmuş kimselerin ruhunu çağırarak geleceğe ait bilgler edinen kimse
magician
{i} gözbağcı, hokkabaz
necromancer
{i} büyücü
necromancer
büyücü/ölü falcı
necromancer
{i} ruh çağıran falcı
sorcerer
{i} afsuncu
sorcerer
sorceressbüyücü kadın
sorcerer
sorcerybüyü
İngilizce - İngilizce
magician
sorcerer
wizard
necromancer
one who practices
{n} practicer
one who practices magic or sorcery

  Heceleme

  one who practices mag·ic or sor·ce·ry

  Türkçe nasıl söylenir

  hwʌn hu präktısız mäcîk ır sôrsıri

  Telaffuz

  /ˈhwən ˈho͞o ˈpraktəsəz ˈmaʤək ər ˈsôrsərē/ /ˈhwʌn ˈhuː ˈpræktəsəz ˈmæʤɪk ɜr ˈsɔːrsɜriː/

  Günün kelimesi

  effulgent