one who performs appraisals

listen to the pronunciation of one who performs appraisals
İngilizce - Türkçe

one who performs appraisals teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

appraiser
muhammin
appraiser
değer biçici
appraiser
{i} değer biçen kimse
appraiser
(isim) değer biçen kimse
appraiser
(Mimarlık) ölçmeci, metrajcı eksper
appraiser
değer biçen kişi
İngilizce - İngilizce
appraiser
one who performs appraisals

  Türkçe nasıl söylenir

  hwʌn hu pırfôrmz ıpreyzılz

  Telaffuz

  /ˈhwən ˈho͞o pərˈfôrmz əˈprāzəlz/ /ˈhwʌn ˈhuː pɜrˈfɔːrmz əˈpreɪzəlz/

  Günün kelimesi

  motile