one who extols; one who praises

listen to the pronunciation of one who extols; one who praises
İngilizce - İngilizce
extoller
one who extols; one who praises