one who exposes his or her genitalia in public

listen to the pronunciation of one who exposes his or her genitalia in public
İngilizce - Türkçe

one who exposes his or her genitalia in public teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

exhibitionist
(Tıp) ekshibisyonist
exhibitionist
{i} gösterimci
exhibitionist
göstermeci
exhibitionist
teşhirci

Bir teşhirci bir sapık için ideal bir ortak olurdu. - An exhibitionist would be the ideal partner for a voyeur.

exhibitionist
teşhirci/göstermeci
exhibitionist
(Tıp) Cinsel organlarını, dürtü halinde gösterme eğilimi taşıyan kişi, exhibitionism'e müptela kişi
İngilizce - İngilizce
exhibitionist
One who exposes
exposer
one who exposes his or her genitalia in public

  Heceleme

  one who exposes his or her gen·i·ta·lia in pub·lic

  Türkçe nasıl söylenir

  hwʌn hu îkspōzîz hîz ır hır cenıtälyı în pʌblîk

  Telaffuz

  /ˈhwən ˈho͞o əkˈspōzəz həz ər hər ʤenəˈtälyə ən ˈpəblək/ /ˈhwʌn ˈhuː ɪkˈspoʊzɪz hɪz ɜr hɜr ʤɛnəˈtɑːljə ɪn ˈpʌblɪk/

  Günün kelimesi

  fugleman