one who exists everywhere

listen to the pronunciation of one who exists everywhere
İngilizce - İngilizce
ubiquitary
One who exists
exister
one who exists everywhere

  Heceleme

  one who exists eve·ry·where

  Türkçe nasıl söylenir

  hwʌn hu îgzîs evrihwer

  Telaffuz

  /ˈhwən ˈho͞o əgˈzəs ˈevrēhˌwer/ /ˈhwʌn ˈhuː ɪɡˈzɪs ˈɛvriːhˌwɛr/