one who exists every where

listen to the pronunciation of one who exists every where
İngilizce - İngilizce
{n} ubiquitary
One who exists
exister
one who exists every where

  Heceleme

  one who exists eve·ry where

  Türkçe nasıl söylenir

  hwʌn hu îgzîs evri hwer

  Telaffuz

  /ˈhwən ˈho͞o əgˈzəs ˈevrē ˈhwer/ /ˈhwʌn ˈhuː ɪɡˈzɪs ˈɛvriː ˈhwɛr/